Escargot at Cafe Paris-London, Paris, France

20131120-051441.jpg

Comments

comments166 responses to “Escargot at Cafe Paris-London, Paris, France”

 1. ross says:

  .

  thanks for information!!

 2. ernest says:

  .

  ñïàñèáî!!

 3. kevin says:

  .

  áëàãîäàðþ.

 4. adrian says:

  .

  ñïñ çà èíôó!

 5. Tyrone says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 6. maurice says:

  .

  ñïñ çà èíôó!

Leave a Reply